dokumenty do pobrania - Aktywna Tablica

PROJEKT AKTYWNA TABLICA 2019 » dokumenty do pobrania - Aktywna Tablica

  • dokumenty programu Aktywna Tablica
    dokumenty programu Aktywna Tablica

Ważne terminy

W 2019r szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 kwietnia  br., a organy prowadzące do wojewodów  – do 30 kwietnia br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 maja  br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 czerwca br.

 

 

 

 

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna Tablica

Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego

Wzory sprawozdań z  realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących

Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica

Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica

Prawo

Treść uchwały – program Aktywna tablica

Dziennik ustaw

 

W „Części III – Kalkulacja Kosztów” należy podawać wyłącznie rodzaje pomocy dydaktycznych bez marek czy też nazw modeli.