PRACOWNIE PRZYRODNICZE: 1544 SZKÓŁ Z SZANSĄ NA ŚRODKI W 2019 R.

07-08-2019
Ponad 72 mln zł dla szkół podstawowych na zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczych
 
W drugim roku obowiązywania programu wsparcia finansowego na zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczych, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że wystąpiło do Ministra Finansów z wnioskiem o przyznanie poszczególnym JST środków z 0,4% rezerwy z ww. tytułu w łącznej wysokości 72 608 314 zł. Dofinansowaniem objęto 1544 szkoły spełniające warunki określone w "Kryteriach podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019" - kryterium nr V.
 
W 2018 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło czteroletni program wsparcia finansowego na zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczych. MEN planuje przeznaczyć na ten cel 320 mln zł, a w ubiegłym roku z programu skorzystało 1927 szkół, które otrzymało łącznie ponad 66 mln zł dofinansowania.
 
Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły.
 
Laboratoria cyfrowe Einstein™ spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.