PRACOWNIE PRZYRODNICZE: LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH W 2019 R!

30-07-2019
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski dot. dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (kryterium V) zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 
 
Przypominamy, że laboratoria cyfrowe Einstein™ spełniają warunki określone
w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych zestawów promocyjnych przygotowanych odrębnie dla każdego przedmiotu.