Książka: Doświadczenia z chemii do Laboratoriów Einstein

  • Cena netto: 54,71 zł 67,29 zł
  • szt.
W materiałach dla nauczycieli od einsteinTM znajdują się gotowe instrukcje doświadczeń, zagadnienia oraz treści merytoryczne nawiązujące do podstawy programowej. Podręcznik do chemii to m.in. doświadczenia takie jak: • reakcja HCL + NaOH • rozpuszczanie NaOH w wodzie • badanie przewodności roztworów wodnych • prawo Hessa • wartość energetyczna paliw. Producent, prócz podręczników z doświadczeniami, oferuje profesjonalne urządzenia do ich wykonywania oraz darmowe oprogramowanie MiLab w języku polskim.