Producenci
Nowości
Zestaw 2x monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 75"
Zestaw 2x monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 75"

21 525,00 zł

21 525,00 zł

szt.
Monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 75
Monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 75

8 499,50 zł

8 499,50 zł

szt.
Monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 65
Monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 65

5 949,50 zł

5 949,50 zł

szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Aktywna Tablica 2023

 

Pytania i odpowiedzi - AKTYWNA TABLICA 2023

Kto może wziąć udział w programie Aktywna Tablica?

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu, w latach 2017-2019 (wsparcie w wysokości: 14 000 zł + wkład własny)
 • szkoły podstawowe (również te, które skorzystały z pierwszej edycji programu w latach 2017-2019) kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wsparcie w wysokości: 35 000 zł + wkład własny)
 • szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych (wsparcie w wysokości: 35 000 zł + wkład własny)
 • szkoły ponadpodstawowe (wsparcie w wysokości: 14 000 zł + wkład własny)
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW) dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (wsparcie w wysokości: 100 000 zł + wkład własny)
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020-2022 (wsparcie w wysokości: jak wyżej)

Jakie wymagania muszą spełniać szkoły przystępujące do programu?

Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 oraz szkoły ponadpodstawowe

 • posiadają dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 30 Mb/s
 • posiadają co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
 • laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:

    - preinstalowanym systemem operacyjnym,
    - oprogramowaniem biurowym,
    - oprogramowaniem antywirusowym,
    - oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,

 • router;
 • w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden wnioskowany monitor;
 • w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
 • posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Szkoły podstawowe, w których
uczą się uczniowie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
Szkoły podstawowe, dla uczniów
niewidomych 
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
(SOSW) dla uczniów
niewidomych lub słabowidzących
 • w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu,
 • posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
 • posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jaki jest harmonogram realizacji programu w 2023 r.?

 • Złożenie wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących do 15 maja
 • Złożenie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów do 30 maja
 • Kwalifikacja wniosków do 30 czerwca
 • Przekazanie organom prowadzącym środków finansowych do 31 sierpnia
 • UWAGA: Wnioski mogą być kwalifikowane według dat ich złożenia

UWAGA: Wnioski mogą być kwalifikowane według dat ich złożenia

Jaki jest wkład własny organu prowadzącego?

W przypadku szkół i SOSW dla których organem prowadzącym NIE jest minister:

Maksymalna kwota wsparcia Wkład własny organu prowadzącego
14 000 zł  co najmniej 3500 zł
35 000 zł  co najmniej 8750 zł
100 000 zł co najmniej 25 000 zł


W przypadku wnioskowania o wsparcie niższe niż „maksymalna kwota wsparcia”, wkład własny wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Jakiego rodzaju wkładu własnego może udzielić organ prowadzący?

(nie dotyczy szkół i SOSW dla których organem prowadzącym jest ministerstwo)

 • wkład finansowy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, wykorzystujących TIK,
 • wkład rzeczowy: sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

UWAGA: dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego!

Jakie warunki musi spełniać sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii:

 • posiadają deklarację CE
 • posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta, z tym że, warunek ten nie dotyczy sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii stanowiących wyroby medyczne, o których mowa w pkt 3,
 • zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne
 • są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich
 • posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim
 • posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

Jak złożyć wniosek programu Aktywna Tablica

Wniosek (zarówno dyrektora szkoły jak i organu prowadzącego) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w programie Aktywna Tablica

 • szkoła może wziąć udział w programie tylko raz, czyli szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 mogą wnioskować o 14 000 zł lub 35 000 zł,
 • we wnioskach na kwotę 35 000 zł należy wskazać liczbę uczniów z wyszczególnieniem liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • w sytuacji, gdy wniosków będzie więcej niż środków, pierwszeństwo będą miały szkoły z większą liczbą uczniów ze SPE i te biorące udział w projekcje „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” lub w projekcie „Lekcja: Enter”,
 • szkoły będą musiały posiadać dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s,
 • sprzęt nie będzie musiał być wyprodukowany maksymalnie 9 miesięcy przed dostawą,
 • szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, nie mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w latach 2021–2024.

 

Masz pytania dotyczące programu Aktywna Tablica?

Skontaktuj się z nami: +48 601 72 82 94
...

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl