Producenci
Nowości
Zestaw 2x monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 75"
Zestaw 2x monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 75"

21 525,00 zł

21 525,00 zł

szt.
Monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 75
Monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 75

8 499,50 zł

8 499,50 zł

szt.
Monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 65
Monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 65

5 949,50 zł

5 949,50 zł

szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Laboratoria Przyszłości

O programie LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

--> Oficjalna strona informacyjna organizatora

--> Inspiracje na lekcje

Wymagania programu

1. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie się szkół objętych programem, oraz organów prowadzących te szkoły do:

 • wypełniania, na żądanie Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,  drogą elektroniczną, ankiet mających na celu ewaluację realizacji programu, w tym zbadanie stanu wyposażenia szkół, wykorzystania technologii cyfrowych lub metodyki procesu dydaktycznego,
 • udziału w innych ewaluacjach oraz w badaniach i działaniach informacyjnych, związanych z otrzymanym wsparciem – w terminie do dnia 31 sierpnia 2027 r.

2. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do:

 • zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną;
 • zapewnienia technicznych szkoleń dla osób prowadzących zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia w zakresie jego obsługi;
 • spełnienia wytycznych w zakresie identyfikacji wizualnej związanej z oznaczeniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia.

UWAGA!!! Produkty potrzebne do spełnienia wymogów identyfikacji wizualnej przez szkołę (oznaczenie sprzętu i szkoły) zapewnia organizator programu. Dotychczasowy termin dostarczenia przez organizatorów programu potrzebnych do oznaczenia materiałów oraz wdrożenia identyfikacji wizualnej w szkołach, który był wyznaczony na początek roku szkolnego 1 września 2022 r., uległ zmianie. Nowy termin obowiązywania identyfikacji wizualnej oraz dostarczenia materiałów podamy wkrótce na stronie internetowej programu, oraz na naszym Facebooku.

3. Organy prowadzące szkoły są obowiązane zapewnić, aby szkoły podjęły działania dotyczące wykorzystywania wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia polegające na:

 • umożliwieniu realizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), z wykorzystaniem tego wyposażenia;
 • wyznaczeniu przez dyrektora szkoły szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu;
 • uwzględnieniu podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;
 • dzieleniu się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego wyposażenia;
 • wykorzystywaniu tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.

Katalog wyposażenia

Poniżej prezentujemy Państwu katalog wyposażenia, które będzie mogło być kupowane przez szkoły w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości.

Tworząc propozycję katalogu, przyświecała nam z jednej strony idea zapewnienia szkołom wszystkiego tego co służy rozwijaniu kompetencji przyszłości - współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów czy kreatywności - a z drugiej strony dania szkołom możliwie szerokiego wyboru pomocy, które przydadzą się im w procesie dydaktycznym. Wzorowaliśmy się też na dobrych praktykach z zagranicy - przykładowo w krajach skandynawskich, zgodnie z założeniem tzw. slojdu (slöjd) uczniowie od najmłodszych lat są zaznajamiani poprzez prace ręczne z umiejętnościami manualnymi przydatnymi później szczególnie w dziedzinach inżynieryjnych, ale też z technikami pracy projektowej użytecznych także np. w pracy biurowej czy prowadzeniu własnego biznesu. Tę filozofię chcemy połączyć z nowoczesnymi narzędziami, które dla przyszłych pokoleń będą naturalnym środowiskiem pracy, takimi jak drukarki 3D, zgodnie z ideą rozwoju kompetencji STEAM.

Efektem tych prac jest kilkaset pozycji - od narzędzi po roboty edukacyjne, z których dyrektorzy szkół będą mogli wybierać wyposażenie, które zagości w ich szkołach. Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego (które szkoły będą musiały albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia albo zapewnić uprzednio w inny sposób) oraz dodatkowego (które może być swobodnie dobierane przez społeczność szkolną). Przy tworzeniu katalogu współpracowaliśmy z naukowcami, praktykami nauczania, polską branżą EdTech i innymi ekspertami. Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

 • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
 • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
 • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
 • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Pełen katalog wyposażenia --> 

Chcemy aby to wyposażenie trafiło do każdej szkoły podstawowej w Polsce i było dostępne dla uczniów na każdym przedmiocie, ale też na zajęciach pozalekcyjnych (np. kółkach zainteresowań). Celem jest wsparcie procesu dydaktycznego i uczynienie go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym. Dlatego chcemy, aby ten sprzęt znalazł się obowiązkowo na wyposażeniu każdej szkoły podstawowej w Polsce od 30 czerwca 2023 roku.

Co ważne, założeniem inicjatywy nie jest nauka zdalna. Sprzęt służący do nauczania na odległość będzie kupowany w ramach innych inicjatyw, przykładowo tych ujętych w Krajowym Planie Odbudowy. Dlatego w katalogu nie znajdą Państwo laptopów (za wyjątkiem tych przeznaczonych do obsługi drukarek 3D) czy monitorów interaktywnych - widzimy potrzebę zapewnienia ich szkołom, ale będzie się to odbywało w ramach innych działań (np. programu Aktywna Tablica). Laboratoria Przyszłości skupiają się na wyposażeniu, które służy przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny, dając szkołom taką możliwość szczególnie podczas nauki stacjonarnej.

Harmonogram programu

Tutaj znajdziesz wszystkie terminy związane z realizacją Programu Laboratoria Przyszłości. 

Data Etap
   
15 września 2021 rozpoczęcie konsultacji dotyczących katalogu wyposażenia dla szkół samorządowych
30 września 2021 zakończenie konsultacji
8 października 2021 ogłoszenie finalnej wersji katalogu wyposażenia i rozpoczęcie zgłoszeń szkół samorządowych oraz organów prowadzących  
30 listopada 2021 zakończenie przyjmowania zgłoszeń dla szkół samorządowych
28 lutego 2022 termin składania przez organy prowadzące informacji o wykorzystaniu wsparcia przez szkoły samorządowe w 2021 roku
31 marca 2022 termin przekazania przez wojewodę zbiorczej informacji o wykorzystaniu wsparcia przez szkoły samorządowe w 2021 roku
8 kwietnia 2022 rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń dla szkół niesamorządowych
19 września 2022 zakończenie przyjmowania zgłoszeń dla szkół niesamorządowych
31 sierpnia 2022 ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie pozostałych środków przyznanych w ramach programu
1 września 2022 ostateczny termin na dostarczenie zamówionego wyposażenia Laboratoriów Przyszłości do szkół, które zgłosiły się przed 1 grudnia 2021 roku
27 lutego 2023 termin składania przez organy prowadzące (a w przypadku szkół prowadzonych przez ministrów - odpowiednio, dyrektorów lub kierowników szkół) informacji o wykorzystaniu wsparcia przez szkoły samorządowe
31 marca 2023 termin przekazania przez Ośrodek Rozwoju Edukacji informacji o wykorzystaniu wsparcia
30 czerwca 2023 ostateczny termin na dostarczenie zamówionego wyposażenia Laboratoriów Przyszłości do szkół niesamorządowych
30 czerwca 2023 ostateczny termin na zaopatrzenie szkół samorządowych i niesamorządowych w wyposażenie z katalogu podstawowego Laboratoriów Przyszłości
30 września 2023 termin przekazania przez wojewodę oraz właściwego ministra zbiorczej informacji o wykorzystaniu wsparcia przez szkoły niesamorządowe ORAZ termin przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji dotyczącej działań wykonywanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

 

Źródło --> https://www.gov.pl/web/laboratoria

 

Masz pytania dotyczące programu Laboratoria Przyszłości?

Skontaktuj się z nami: +48 601 72 82 94
...

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl