Producenci
Nowości
Zestaw 2x monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 75"
Zestaw 2x monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 75"

21 525,00 zł

21 525,00 zł

szt.
Monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 75
Monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 75

8 499,50 zł

8 499,50 zł

szt.
Monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 65
Monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 65

5 949,50 zł

5 949,50 zł

szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować Cię, że korzystanie przez Ciebie z serwisu InteraktywnaKlasa.edu.pl (zwanego dalej „Sklepem”) wymaga przetwarzania twoich danych osobowych. W związku z powyższym w przypadku korzystania przez Ciebie z określonych usług dostępnych w Sklepie, Administrator będzie przetwarzał twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania usług, z których korzystasz. W niektórych przypadkach aktywność podejmowana przez Ciebie w ramach Sklepu może również uzasadniać przetwarzanie twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). Pragniemy wyjaśnić, że przetwarzanie twoich danych odbywa się wyłącznie w celu zrealizowania twoich zakupów oraz w celu umożliwienia nam informowania cię o naszej ofercie i dopasowania jej do twoich potrzeb. Prosimy abyś zapoznał się z treścią niniejszej Polityki Prywatności co pozwoli Ci zrozumieć podejmowane przez Administratora czynności przetwarzania danych. Administrator.

1. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam podczas korzystania z usług dostępnych w Sklepie jest spółka AV Prezentacja z siedzibą w Utracie, ul. Wierzbowej 6, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, NIP 7861125439 (zwana dalej „InteraktywnaKlasa.edu.pl”)
2. Twoje dane osobowe zbierane są przez InteraktywnaKlasa.edu.pl wyłącznie od Ciebie, w szczególności podczas rejestracji konta użytkownika, dokonywania zakupów w Sklepie, korzystania z usługi Newslettera, czy też korzystania z innych funkcjonalności Sklepu, w tym także poprzez zapisywane pliki cookies.
3. W przypadku gdy dokonując w Sklepie zakupu określonych produktów, zapłaty dokonasz z wykorzystaniem płatności TPAY, administratorem Twoich danych w zakresie procesu płatności będzie Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznań przy plac Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579.
4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z zamieszczonych na stronie Sklepu odnośników witryn zewnętrznych a także udostępnionych w ramach strony odnośników, łączy i usług portali społecznościowych, InteraktywnaKlasa.edu.pl wraz z właścicielem portalu społecznościowego oraz dostawcą usług witryny zewnętrznej pełnią rolę współadministratorów danych Użytkownika przetwarzanych na skutek kliknięcie w link ww. odnośników, łączy, usług, etc.

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez InteraktywnaKlasa.edu.pl?

1. Zakres Twoich danych jakie są zbierane i przetwarzane przez InteraktywnaKlasa.edu.pl uzależniony jest przede wszystkim od zakresu usług z których korzystasz oraz wyrażonych przez Ciebie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
2. W celu dokonania zakupu lub rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
- dane użytkownika/zamawiającego – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres;
- dane odbiorcy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu (w przypadku, gdy odbiorca jest inną osobą niż zamawiający);
- login oraz hasło, utworzone przez użytkownika (tylko w przypadku rejestracji).
3. W przypadku gdy użytkownik dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wyrażając przy tym chęć uzyskania faktury VAT zobowiązany jest ponadto do określenia firmy oraz podania NIP.
4. W celu korzystania z usługi Newslettera użytkownik zobowiązany jest do wskazania swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który Newsletter będzie kierowany
5. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownika Sklepu, Administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
6. W przypadku kliknięcia przez Użytkownika w zamieszczony na stronie odnośnik do witryny zewnętrznej lub skorzystania z odnośników portali społecznościowych InteraktywnaKlasa.edu.pl przetwarza i przesyła do dostawcy usług witryny zewnętrznej lub dostawy usług społecznościowych informacje o wizycie na stronie Sklepu oraz adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

Jak długo przetwarzamy twoje dane?

1. W przypadkach, gdy obowiązek przetwarzania danych wynika powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej), dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami.
2. Dane osobowe zarejestrowanego Użytkownika przetwarzane będą przez czas ważności konta. Po wygaśnięciu konta InteraktywnaKlasa.edu.pl może jednak przetwarzać część danych osobowych użytkownika w związku z ciążącymi na nim obowiązkami ustawowymi (np. obowiązek rachunkowy) oraz uzasadnionymi interesami Administratora (np. zabezpieczenie roszczeń).
3. Z zastrzeżeniem ust. 1-2, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody – dane przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań użytkownika ograniczających tę zgodę.
4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

InteraktywnaKlasa.edu.pl zbiera dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oraz w innych celach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Administratora, w szczególności aby:
- optymalizować proces podejmowanych przez klientów czynności, w szczególności poprzez usprawnienie i ułatwienie procesu zakupu, dostawy, reklamacji czy zwrotu zakupionych towarów,
- budować ofertę dopasowaną do potrzeb klientów,
- informować klientów o nowych produktach i obniżkach cenowych w ofercie,
- dokonywać analiz, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

Łącza zewnętrzne

1. Na stronie Sklepu mogą znajdować się łącza do witryn, wtyczki i aplikacje firm zewnętrznych. W przypadku odwiedzania przez Państwa witryn zewnętrznych za pośrednictwem łączy/aplikacji/wtyczek zamieszczonych na stronie Sklepu, operatorzy tych stron mogą gromadzić lub udostępniać informacje na Państwa temat.
2. Wykorzystywanie informacji przez firmy administrujące witrynami zewnętrznymi następuje zgodnie z przyjętą przez nie polityką prywatności, która może odbiegać od zasad niniejszej Polityki Prywatności.
3. Administrator Sklepu nie kontroluje witryn zewnętrznych, w związku z czym zalecamy zapoznanie się z opublikowanymi na przedmiotowych witrynach warunkami polityki prywatności, aby uzyskać informację w zakresie zasad gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych przyjętych przed administratorów witryn zewnętrznych.
4. Na stronie Sklepu mogą pojawić się udostępnione linki mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Tweeter, Youtube, Pinterest. Link do strony internetowej mediów społecznościowych można rozpoznać za pomocą loga danej firmy. Kliknięcie w link, powoduje przekierowanie na stronę stanowiącą odpowiednik Sklepu w portalu społecznościowym. Przekierowanie na stronę portalu mediów społecznościowych powoduje nawiązane połączenia z jego serwerami.
5. W przypadkach określonych w ust. 1-4 na serwer witryn zewnętrznych oraz mediów społecznościowych może zostać przekazana informacja o wizycie na stronie Sklepu. Ponadto do dostawcy usług społecznościowych oraz oferowanych w witrynie zewnętrznej mogą zostać przesłane dalsze dane. Należą do nich przykładowo adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do:
- uzyskania wyczerpującej informacji, czy InteraktywnaKlasa.edu.pl posiada zbiór Twoich danych, oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
- uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
- uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane Ciebie dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
- uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Ciebie dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
- uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
- żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
- wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez InteraktywnaKlasa.edu.pl?

1. Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu sprzedaży towarów i świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów (w przypadku świadczenia usług tymi umowami są regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).
2. Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do zainteresowań użytkowników Sklepu i usług realizowanych przez InteraktywnaKlasa.edu.pl, jest zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary/ analizy i ich udoskonalanie, jak również marketing własny InteraktywnaKlasa.edu.pl jest tzw. uzasadnionym interesem administratora danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych w ramach podejmowanych przez Użytkownika na stronie Sklepu aktywności w postaci klikania w odnośniki witryn zewnętrznych oraz portali społecznościowych również następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora.
4. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wyrazić zaznaczając udostępnione użytkownikowi okienko zgody.
5. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Dodatkowe uprawnienia użytkownika

1. W każdej chwili użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez InteraktywnaKlasa.edu.pl procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących użytkownikowi.
2. Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych.

Bezpieczeństwo

1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania ze Sklepu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.
2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.
4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
5. Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
6. Użytkownik powinien dbać o poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając ich osobom trzecim. Administrator zaleca wylogowanie się przez Użytkownika po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

Komu możemy przekazać dane?

1. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator danych osobowych InteraktywnaKlasa.edu.pl może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
2. Niektóre Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych określone w zdaniu poprzedzającym następować może na rzecz podwykonawców naszych usług.
3. W przypadku przekazania danych określonego w ust. 2 powyżej, przekazywanie Twoich danych osobowych do państw trzecich, w szczególności do USA, następować będzie w oparciu o standardowe klauzule umowne, w których zarówno InteraktywnaKlasa.edu.pl, jak i nasz kontrahent zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Przed podpisaniem standardowych klauzul umownych dokonujemy weryfikacji każdego z naszych kontrahentów, który będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jak również oceniamy, czy państwo, do którego trafiają Twoje dane osobowe pozwala na egzekwowanie Twoich praw oraz zapewnia Ci skuteczne środki ochrony prawnej albo czy możliwe jest zapewnienie tego bezpieczeństwa przy zachowaniu innych środków uzupełniających. Ponadto w ramach nawiązanej współpracy nasi kontrahenci zobowiązani zostają do zastosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa i niezwłocznego przekazywania nam wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i zakres przetwarzania twoich danych. InteraktywnaKlasa.edu.pl dokonuje okresowej kontroli przetwarzania danych przez kontrahentów i uprawniony jest zarówno do wydawania im zaleceń jak i natychmiastowego zakończenia współpracy.
4. W przypadku, gdy Komisja Europejska wyda decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wówczas przekazywanie Twoich danych osobowych do tego państwa może następować również na podstawie tej decyzji.
5. W przypadku zastosowania standardowych klauzul umownych i braku decyzji Komisji Europejskiej, przekazywanie Twoich danych osobowych będzie następować wyłącznie w szczególnych sytuacjach, przez które rozumieć należy konieczność wykonania umowy, którą z nami zawarłeś. Również w tej sytuacji dokonujemy wnikliwej weryfikacji każdego z naszych kontrahentów, który będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych, aby zapewnić ich maksymalne bezpieczeństwo.
6. Kierując odpowiedni wniosek na adres Administratora, w każdej chwili możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych podlegających przekazaniu do państwa trzeciego.

Pozostałe informacje

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator, na podstawie informacji dotyczących wybieranych przez Użytkownika produktów, promocji, z których Użytkownik skorzystał oraz przeglądanych przez Użytkownika materiałów w Sklepie, może na podstawie zgody Użytkownika przedstawiać mu w sposób zautomatyzowany spersonalizowaną ofertę dotyczącą oferowanych produktów i usług. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację Użytkownika.
2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych możesz skontaktować się z kierując wiadomość na adres: biuro@InteraktywnaKlasa.edu.pl

Kontakt (siedziba firmy, nie adres sklepu stacjonarnego)

 

AV Prezentacja

Utrata, ul. Wierzbowej 6

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

NIP 7861125439

 

Formularz kontaktowy

* - Pole wymagane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl