Zestaw 30 - 1x TouchScreen 5 Connect 75, 1x TouchScreen 5 Connect 65

  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • szt.
Zestaw dwóch zaawansowanych monitorów interaktywnych - z szybkim systemem Android 7.0, panelem wyświetlającym rozdzielczość 4K, możliwością aktualizacji oprogramowania przez internet, aplikacją do bezprzewodowego przesyłania obrazu, możliwością pisania dwoma kolorami na raz, łącznością Bluetooth i wydłużoną gwarancją. Harmonogram działań w programie "Aktywna Tablica" Działania na rok 2019 UWAGA: Składając wniosek w 2019 r. warunek przystąpienia do programu, dotyczący posiadania przez szkołę dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s uważa się za spełniony także w przypadku złożenia deklaracji uzyskania do końca 2019 r. dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Zasięgnięcie przez dyrektora szkoły opinii rady pedagogicznej nt. realizacji programu do 15 kwietnia. Złożenie wniosków o udział w programie przez dyrektorów szkół do organów prowadzących, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, dyrektora ORPEG, Ministra Sprawiedliwości do 15 kwietnia. Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez: - organy prowadzące do wojewodów - dyrektora ORPEG do Ministra Edukacji. do 30 kwietnia. Kwalifikacja wniosków do 15 maja. Przekazanie dotacji do 30 czerwca. Wykorzystanie wsparcia finansowego do 31 grudnia. Przekazanie przez szkoły sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie do 15 czerwca 2020 r.