Zestaw Tablica 3.2 (2x Qomo QWB379BW + 2x Epson EB-680)

  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • szt.
Zestaw Tablica interaktywna 3 2x tablica interaktywna Qomo QWB379BW 2x projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-670 + uchwyt ścienny ulepsz zestaw do wersji: Tablica 8* - zestawy do małych i średnich sal - niemal całkowita eliminacja cienia rzucanego przez osobę prowadzącą lekcje - ograniczenie ryzyka ekspozycji oczu na światło projektora - uniwersalna tablica renomowanej marki Qomo z 5-letnią gwarancją Harmonogram programu na rok 2018: zasięgnięcie przez dyrektora szkoły opinii rady pedagogicznej nt. realizacji programu do 15 kwietnia złożenie wniosków przez dyrektorów do organów prowadzących do 15 kwietnia złożenie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów do 30 kwietnia kwalifikacja wniosków do 15 maja przekazanie dotacji organom prowadzącym do 30 czerwca wykorzystanie wsparcia finansowego do 31 grudnia Na czym polega ulepszenie zestawu*? Organy prowadzące szkoły nie zawsze są w stanie określić wartości wkładu własnego na etapie przygotowywania wniosków. Mając na uwadze możliwość zmiany kwoty zakupu, bez zmiany w zakresie rodzaju i liczby pomocy dydaktycznych, opracowaliśmy propozycje, które umożliwiają zakup sprzętu wyższej klasy, w kwocie do 17.500 zł. Pierwsza przewiduje wydatkowanie 14000 zł i zakłada włączenie do wkładu własnego sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK. Druga z nich zakłada wydatkowanie pełnej kwoty 17500 zł i przeznaczenia jej na pomoce dydaktyczne objęte programem rządowym Aktywna Tablica. Bez względu na ostateczną formę realizacji wkładu własnego możliwe jest przygotowanie wniosku na produkty z oferty do 14 000 zł, a w przypadku ostatecznej decyzji o wkładzie własnym w środkach pieniężnych jest możliwe skorzystanie z tego samego wniosku i zakup określonych zestawów promocyjnych z oferty do 17500 zł, jednocześnie zyskując wyższej klasy sprzęt lub dodatkowe funkcjonalności. Więcej informacji znajdą Państwo w tekście Uchwały NR 108/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2017 r. "VI. KOSZTY I FINANSOWANIE PROGRAMU RZĄDOWEGO", Punkty 5 i 6.